Pave John

Diktet "Ver vitne" viser at lokale kulturberarar slett ikkje berre er stadbundne. Dei er like internasjonalt engasjerte som andre. Og ikkje berre i alvor, men og i alvorleg skjemt. Det er mykje stoff om kjendisar i vår tid. Draumen nedanfor har kanskkje noko med det å gjere? (Eg har innhenta løyve hos forfattaren til å presentere stoff frå boka hans her).

 

Pave John

Det var aktuelt med nytt paveval, og det var mykje omtale i media. Det var kanskje årsak til at eg drøymde at eg vart vald til pave (Dark Horse).

 • Pave John

  I natt eg drøymde noko som
  eg aldri før har drøymt.
  Det kom eit brev frå staden Rom
  at paven han var daud.

  Eg drøymde eg var pavens mann
  i staseleg ornat.
  Så drog eg ned frå Nordens land
  ein høgvyrd from prelat.

  Så møttes der kvar kardinal
  frå nord og syd og aust.
  Dei toga inn i hundretal
  slik moderkyrkja baud.

  Her lydde mange tungemål,
  her førdest argument.
  I omnen nørdest det eit bål,
  og verda venta spent.

  Da steig kvit røyk mot himmelen,
  det høyrdest jubelrop.
  Eg førdest gjennom vrimmelen
  opp til St. Peters stol.

  Eg nemnde meg som pave John,
  ein Johannes på ny.
  Eg førdest ut på ein balkon
  høgt over Roma by.

  Kva kunne eg vel gjeva dei
  som venta på mitt ord?
  Her dugde ikkje ja og nei
  som svar på jubelkor.

  Da leita eg i minnet mitt,
  og fann dei gløymde orda,
  så frå min munn så høgt og fritt
  kom "Ora et labora".

 • Så drog eg heim til Karpas land
  som nemnest Jordalsgrend,
  og der stod folk med hatt i hand
  og hylla John, ein gamal kjend.
  Dei namna meg i gledesrus
  Johannes Karpus Norvegikus.
  Slik gløymde dei som eg at John var Lutheran
  med viv i seng med opptil fleire barn.

  Og da på nytt eg ropte paveorda,
  og brått vart teken fatt og rive ned på jorda.
  - Kva er det no for sjau og bal?
  - Kva meiner du med høge rop og tungetal?

  Slik greip så sengekameraten inn,
  og John var atter Lutheran i sinn og skinn,
  på ny ein mann frå Nordmørs bygder
  og utan bønekrans og pavedygder.

  - Å kjerring lell, kva har du gjort?
  No ligg eg her ål vaken,
  du reiv meg bort frå noko stort
  til verdsleg seng og laken.

  Eg trudde lega mi var himmelseng
  og eg i einsleg stand og sølibat
  vel vakta under engleveng
  i paveleg ornat

  Og for ein verdenssensasjon
  om det vart kjent for alle
  at du var gift med pave John
  og såleis kunne kalle
  deg sjølv for førstedame i pavens residens
  og såleis kunne skapa ein heilt ny presedens.

  Men akk vårt lodd vart ikkje slik.
  No ligg vi her oss sjølve lik
  og kjenner gikt og verk,
  og eg stig opp i buksa mi, og du uti din serk.