Garden på bildet er Grytnes, vel 1 km frå Øksendalsøra. Husmannsplassen Trøa eller Henriktrøa låg ved fjorden omtrent rett fram der dei høgre greinene på busken i framgrunnen stikk opp. Øvst rett ovanfor husmannsplassen er det store hamrar, og lia ligg på sørsida av fjorden, så dette er ei skuggeli.