Besøk på Jamnhaugsetra 1900 - 1949

År

På besøk

Kven var dei

Anna

1900

Dato: 16/7 – 1900

Marie Ødegaard

Laura Larsen

Johanne Larsen

Brit K. Grytnæs

 

Dato: 10 august

Nils P. Grytnes

Johan Larsen, Kristiansund

Bernhard H Melkild

 

Dato: 11 august

Besøgt Brit Melkild paa Jamnhaugen

Helga Grytnes, Øksendalen

Marit L. Viken, nu Grytnes, fra Viklandet, Sundalen

(Dei skreiv minneord til Brit)

 

Dato: 12 august

Ingeborg Gravanæs

Oline Melkild

 

Dato: 16 august

Olina Husby

Marit Solhjell

 

Dato: 19 august

Ole L. Melkild

Ole L. Lien

John O. Lien

Søster Mildrid Lien

Ingebrigt E Ødegaard (han skreiv minne til Brit)

Johan H. Lillemelkild

 

Dato: 22 august

Marit Graven

 

Dato: 23 august

Edvart Brækken

 

Dato: 28 august

Marit Jordal

Elisabet Pettersen

Elisabeth Jakobsen

Ingebrigt Lillemelkild

 

Dato: 6 september

Sigrid Ekren

Karen Jordal (skreiv ei lita helsing til Brit?)

 

 

1900? udatert

Det er ei udatert innskrift på desse sidene for 1900, plassert etter Brit si siste. Ho er underskrive Dagny Hoem, som set pris på slåttegrauten Oline kokte. Korleis ein skal tolke dette er førebels i det uvisse. Var Oline også ei av seterjentene dette året? Eller var Oline ei av dei to som var på besøk? Eller er det ei innskrift frå eit anna år?

 

 

 

1901

Dato: 28 juli

Elisabeth Melkild

 

Dato: 4 september

Bjørkholseterjentene 1901

Ingrid Hjelden

Karen Øverjordahl

(saa siger vi fjeldet farvel)

 

Dato: 28 juli

En frifant

(Livet er kort men det gaar nok, du har ingen mand, men du faar nok?)

 

Dato: 15 september:

Brit Melkild (Jeg har i dag gaaet fra Lien forbi Liasæteren og hid og vil fortsætte vandringen til Melkild)

 

 

 

 

Sjå temaet budeier/seterjenter om kven dei kunne vere

 

1902

Dato: 3 august

Kristine O. Øjen

Elen A. Meisal

 

Udatert:

Ole Wirum

Ola Virum  Øksendalen

 

Dato: 17 august:

Ole O Børseth

Ildri O Børseth

fra Ulvundeitet

 

Dato: 20 august

Guru K Melkild

 

Dato: 24 august

Johanna Erstad

Kristine Toven

Eli Øverjordahl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er truleg dei nygifte Ole Olson f 1871 og Ildri Olsdotter (Gravanes) f 1880, på Lillebørset.

 

1903

Sigrid Aase

Mildrid, Lisabet og Lisa Ranes

Det ser ut til å vere Sigrid Aase som har skrive, og ho var seterjente på Bjørkholane dette året.

 

1904

Dato: 24 juli

Lina H. Melkild

Brit H. Melkild

 

Dato: 7 august

Kristine Toven

Margrete I Viken

Gudrun P Grytnes

 

Dato: 15 august

Kristine Toven

Kristine Toven var budeie på Bjørkholo dette året

 

1905

Udatert:

Lina. (Ho var her i 8 dagar hos tante, så det må vere Lina H Mjølkillhaugen)

 

Dato: 3 september

Ivar Myrseth

 

 

1906

Dette året er det ikkje innskrivne nokon på besøk

 

 

1907

Dette året er det ikkje innskrivne nokon på besøk

 

 

1908

Dato: 27 juni

Lina H Melkild

Anders Larsson Mjølkillhaugen

 

Dato: 2 august

Brit Bergem

Martinus Bergem

Halvar Teiset

Anna Hagen

 

Dato: 14 august

Eli O Melkild

 

Dato: 23 august

Sigrid Lillemelkild

 

Dato: 30 august

Ragnhild Lien

(besøger Lina)

 

Dato: 7 september

Lina Melkild

Mildri (Andersdotter Mjølkillhaugen?)

 

Lina og bestefar Anders Larsson Mjølkillhaugen er på setra og sagar ved. Det er skodde og regn og store «snøbreer» enno.

 

 

 

 

 

Eli O Melkild er nok Eli Olsdotter Mjølkillhaugen, bestemora til Lina

 

 

 

 

 

 

 

Lina og Mildri er på setra to dagar etter nedflytting og kokar ost.

 

1909

Dato: 24 august

Ole A Melkildhaugen

Lina Melkild

 

 

Han skreiv helsing på engelsk.

Var nok nett attkomen frå Amerika.

 

1910

Dato: 1 august

Eli Melkild

 

 

1911

Ikkje innskriven nokon på besøk

 

 

1912

Dato: 27 juli

Martinus Draget

Lina Melkild

 

Dato: 30 juli

Guro Lien

Ragnhild Lien

 

Dato: 18 august

Olga Halsen

 

Dato: 21 august

Eli Melkild

 

Dato: 28 august

Kristine Graven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er Marit Grytnæs som skriv om besøket til Eli, som blir 69 år 21 januar 1913

 

 

1913

Ikkje innskriven nokon på besøk

 

 

1914

Dato: 16 august

Marit Lien

Mali Aafar

Ragnhild Lien

 

Dato: 5 september

Emma Melkild

Mildri Melkild

 

 

1915

Dato: 25 august

Lina og Martinus Dragset

 

 

1916

Dato: 20 juli

Kristine Teiseth

 

 

Dato: 10 august

Guro Lien

Ragnhild Lien

Johanna Faksvåg

 

Dato: 3 september

Marie Jordal

 

 

1917

Dato: 19 august

Emma Aspen

Gudrun Lien

Emma Melkild

 

Udatert:

Kristine Graven (er på sætren og plukker bær)

 

 

1918

Dato: 27 juli 1918 (laurdag, besøkte Emma på setra)

Anders Småskog

Per Lie

Martinus Bergem

Brit Bergem

Lusie Melkild

Birger Melkild

 

Dato: 28 juli (besøkjer Anna og Emma)

Brit og Martinus Bergem

 

 

Dato: 4 august

Marit Stranden

Margit Barsten

 

Dato: 11 august

Emma Hoem

 

Dato: 16 august (besøkjer Emma Melkild og Anna Graven)

Lusie Melkild

Gudrun Grytnæs

Birger Melkild

 

Dato: 19 august

Namnet ikkje nemnt

 

 

 

1919

Dato: 17 august

Emma Melkild

 

 

1920

Dato: 30 mai

Magnhild Halseth

Emma Melkild

 

Dato: 14 august (lørdagsaften)

H.O.H.J og I.P.M

 

Dato: 1920

Ivar P. Melkild

Henry Jordal

(er nok dei same som 14. august?)

 

Ukjent dato:

Ein person fødd 13 april 1902 (?)

 

 

1921

Dato: 23 august

Mari Jordahl

Sigfrid Bakken

(Dei vitjar Emma)

 

Ukjent dato:

«En kjænt, men ubenævnt» (i Emmas minnebok)

 

1921? Udatert:

Brit Barsten

Marta Hoem

Ole Gravanes

Kristian Holten

 

1921? Udatert:

Gudrun (Lien)

Helga

 

 

 

1922

Ikkje innskriven nokon på besøk

 

 

1923

Dato: 12 august

Amanda Hoem

 

 

1924

Ikkje innskriven nokon på besøk

 

 

1925

Ikkje innskriven nokon på besøk

 

 

1926

Ikkje innskriven nokon på besøk

 

 

1927

Ikkje innskriven nokon på besøk

 

 

1928

Ikkje innskriven nokon på besøk

 

 

1929

Ikkje innskriven nokon på besøk

 

 

1930

Dato: 4 august (kan vere meint 1931)

Anders, Ottar og John

 

 

1931

Ikkje innskriven nokon på besøk

 

 

1932

Ikkje innskriven nokon på besøk

 

 

1933

Udatert:

Inga Myre

Brit Bergem

Martinus Bergem

Det er Nelly som har nemnt dei. Og eg har tolka det slik at Inga Myre ikkje var ei av seterjentene.

 

1934

Udatert:

Anders Husby

Dato: 9 juni

Nelly Husby

Emma Husby

(dei var oppom å vaska setra)

 

Dato: 30 juli

Betzy Brøske

 

 

1935

Dato: 4 august

Elise Bergem

Gun… Eidsør (umuleg å tolke heile førenamnet)

 

Dato: 19 august

Olga Brækken, Eidsvåg

Lydia Myhre, Eidsvåg

Ole Frisvoll, Nauste

 

 

1936

Dato: 15 juli

Anders Husby

 

Dato: 27 (juli?)

Nelly Husby

 

 

1937

Dato: 25 juli

Anders M. Husby

Dato: 1 august

Emma (Husby)

Elise Bergem

 

 

 

1938

Ikkje innskriven nokon på besøk

 

 

1939

I påska:

Elise Bergem

Ole Aspås

(Dei hadde gått over fjellet frå Eidsvåg i snøstorm)

 

Dato: 24 juli

Ivar Melkild

 

Dato: 6 august

O. L. M. og kona er på setra (Det må vere Ola Larsson og Mildri frå Nestua)

 

Dato: 30 august

Sigrid Lien

 

 

 

 

 

 

1940

I påska:

Anders og Erling Marvid Husby (dei overnatta) og fekk besøk av:

Ola Harvoll

Erik og Hans Ødegård

 

Skjærtorsdag:

Ivar Melkild (leve kongen har han drista seg til å skrive) og nemner:

Anders, Marvid og Ottar som dei som er der saman med han

 

Langfredag:

Ivar skriv at dei kom opp skjærstorsdag

Ola M. Husby skriv at han kom opp langfredag og skal vere til 2. påskedag

 

 

1.påskedag:

Ivar Melkild

Ola M. Husby

Lars Melkild

Ildrid Melkild

Magnus Melkild

Magnor Melkild

Arne Gravanes

Jon Brakstad

Harald Åfar

Jon Melkild

Lars Mølseter

Ivar Jordal

Sverre Graven

 

Dato: 4 august

Erling Marvid Husby

 

Dato: 11 august

Ola H. Melkild

Dett må truleg forståast slik at Ivar, Ottar, Anders og Erling Marvid kom opp samtidig skjærtorsdag og overnatta til 1. påskedag, at dei hadde besøk av Ola Harvoll, Erik og Hans Ødegård. At Ola kom opp langfredag, at Lars, Ildrid og Magnus var oppom 1. påskedag.

 

1941

Datert: påska

I.O.M

Påska frå skjærtorsdag til 1. påskedag:

Diverse innskrifter viser at Anders, Marvid, Ottar og Ivar også var på overnattingstur denne påska. Og Magnor og Lars var der iallfall langfredag.

 

Dato: 3 august

John O. Melkild

Ola H. Melkild

Marvid Husby

Johanne Sørngård

Guro Melkild

 

Dato: 4 august

Ivar

 

 

 

1942

Dato: 24 august

Alf Havstad

Ola M. Husby

 

 

1943

Dato: 23 september

På sauleiting

Ola Graven

Lars Graven

Anders Husby

 

 

1944

Dato: 26 februar

Erling Marvid Husby

 

Dato: 29 mars

Anders og Marvid

 

Dato: 31 mars

Gerda (?) (Guro?)

 

Dato: 5 april

E.M.Husby

 

Dato: 31 august

Emma (oppom med «levebrød», og skal

hente mjølk på Bjørkholo)

 

Dato: 1 september

Brit Bergem

 

Dato: 17 september

Anders og Oddlaug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brit takkar søstera for opphaldet. Skal gå over fjellet til Eidsvågen.

 

1945

Dato: 14 august

Erstadfjellseterjentene

Margit og Inger

 

Dato: 18 august

Elise Aspås

 

Dato: 26 august

Nelly (oppe med mat til bestemor)

 

 

 

1946

Dato: 21 april (1. påskedag)

Ottar Melkild

Anders og Oddlaug

 

Dato: 1 pinsedag

Kirsten Sæther

 

Dato: 7 august

Lars Melkild ( på molteplukking).

 

Dato: 12 august

Anna Strand Langnes

Liv Strand

Lars Melkild skriv at «sidan huset her stod tomt» gav eg meg til over natta. Betyr dette at det ikkje var setring på Jamnhaugen det året, eller er det berre eit skjyl som ikkje er bruka? (men han skriv i ei notisbok som Elise og Ole Aspås tok med til setra).

 

1947

Dato: 22 august

Ola Husby

 

 

 

1948

 

 

 

1949

Dato: 11 august

Ola og Bjørg

 

Dato: 19 august

Nelly, Erik og Werner